Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 54 - 2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 54, từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020)


Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 06/01

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Thứ Ba - 

Ngày 07/01

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra dự án – GPMB

Họp Giao chỉ tiêu ngân sách năm 2020

Gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Tiếp dân tại UBND tỉnh

Họp UBND thành phố

Gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Thứ Tư

Ngày 08/01

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Làm việc với Nhà máy nhiệt điện Phả Lại

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với UBND phường Văn Đức (Xác định nguồn gốc đất)

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban tổ chức Công tác Lễ hội xuân, công tác tuyên truyền đón xuân Canh Tý 2020

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Khảo sát xử lý đất xen kẹp tại Phả Lại

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 09/01

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra giải quyết đơn thư

Làm việc với Sở Nội vụ

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với Báo nhân dân

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 10/01

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Tổng kết công tác xây dựng Đảng – Chính quyền –MTTQ thành phố

Tổng kết Công an Thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Tổng kết công tác xây dựng Đảng – Chính quyền - MTTQ thành phố

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Khảo sát công tác ATVS thực phẩm cùng ban kinh tế HĐND

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND,UBND,Lãnh đạo UBND thành phố tuần 91(29/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND,UBND,Lãnh đạo UBND thành phố(29/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND- lãnh đạo UBND tuần 90(22/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND- lãnh đạo UBND tuần 90(22/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 89(17/09/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 53 -2019(02/01/2020)
Lịch làm việc tuần 52 - 2019(24/12/2019)
Lịch làm việc tuần 51 - 2019(17/12/2019)
Lịch làm việc tuần 50 - 2019(10/12/2019)
Lịch làm việc tuần 49 - 2019(03/12/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website