Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 48 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 48, từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019)

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 25/11

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Làm việc cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

 

Họp Ban thường vụ Thành ủy

 

Họp HĐ xét tuyển giáo viên

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Họp UBND tỉnh

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Họp Ban thường vụ Thành ủy

 

Họp xét tuyển giáo viên

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

 

Họp thường vụ Thành ủy

 

Làm việc cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 26/11

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Họp Tiểu ban Văn kiện

Đại hội Đảng

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Họp Tổ Kinh tế-xã hội

Đại hội Đảng

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Dự Công bố QĐ thành lập TT Bảo trợ XH tỉnh Hải Dương

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc cơ quan

 

 

Làm việc cơ quan

Thứ Tư

Ngày 27/11

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

 

Họp UBND tỉnh: Hội nghị không dùng tiền mặt

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Dự công bố QĐ thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

 

 

 

Thứ Năm- 

Ngày 28/11

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việccơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc với Phường Văn An

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

 

Khảo sát công trình giao thông Hưng Đạo

 

Khảo sát công trình giao thông Lê Lợi

Thứ Sáu –

Ngày 29/11

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Diễn tập KVPT tỉnh Hải Dương tại Chí Linh

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 47-2019(21/11/2019)
Lịch làm việc tuần 46 -2019(12/11/2019)
Lịch làm việc tuần 45 - 2019(05/11/2019)
Lịch làm việc tuần 44 - 2019(31/10/2019)
Lịch làm việc tuần 43 - 2019(23/10/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website