Lịch làm việc
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 77

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 77 từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020)

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 22/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc với UBND tỉnh

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội Đảng

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Thứ Ba - 

Ngày 23/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp BTV Tỉnh ủy

Làm việc với Sở Nội vụ

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị Quân sự thành phố

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 24/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

Họp UBND tỉnh

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp BTV Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 25/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác tuyên truyền đại hội Đảng

Làm việc với Tiểu ban tuyên truyền, hậu cần Đại hội

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp Đảng bộ khối Chính quyền

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp Đảng bộ khối Chính quyền

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp Đảng bộ khối Chính quyền

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Làm việc tại cơ quan

Họp Đảng bộ khối Chính quyền

Thứ Sáu –

Ngày 26/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác GPMB- Dự án

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND tỉnh

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 76(17/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 75(10/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 74(09/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 73(28/05/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 72(21/05/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website