Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 61 - 2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 61 từ ngày 02/03/2020 đến ngày 06/03/2020)

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 02/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra phòng chống dịch

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra sản xuất

Họp Sở Tài nguyên - Môi trường

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 03/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

- Họp Thành ủy

- Dự dâng hương kỷ niệm 74 năm thành lập Đảng bộ thành phố Chí Linh

Làm việc với Ban quản lý di tích

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

- Họp Thành ủy

- Dự dâng hương kỷ niệm 74 năm thành lập Đảng bộ thành phố Chí Linh

Họp Liên minh HTX Tỉnh

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

- Họp Thành ủy

- Dự dâng hương kỷ niệm 74 năm thành lập Đảng bộ thành phố Chí Linh

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

- Họp Thành ủy

- Dự dâng hương kỷ niệm 74 năm thành lập Đảng bộ thành phố Chí Linh

Họp UBND tỉnh về việc thi tuyển giáo viên

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

- Họp Thành ủy

- Dự dâng hương kỷ niệm 74 năm thành lập Đảng bộ thành phố Chí Linh

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 04/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra giải quyết đơn

Họp nghe báo cáo cáo giải quyết đơn

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra các nhà trường

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Khảo sát đường giao thông xã Hưng Đạo

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 05/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Kiểm tra GPMB - dự án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra các nhà trường

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 06/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Nghe báo cáo các dự án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Khảo sát công tác nạo vét hồ đập Bắc An

Khảo sát công tác nạo vét hồ đập Bắc An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 60 - 2020(26/02/2020)
Lịch làm việc tuần 59 - 2020(19/02/2020)
Lich làm việc tuần 58 - 2020(12/02/2020)
Lịch làm việc tuần 57-2020(05/02/2020)
Lịch làm việc tuần 56-2020(05/02/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website