Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 47-2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 47, từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 18/11

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Giáo dục

Làm việc Dự án

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 19/11

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Kiểm tra GPMB

 

 

Họp Thường trực

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Họp UBND tỉnh

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc cơ quan

 

 

Làm việc cơ quan

Thứ Tư

Ngày 20/11

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Họp Ban Thường vụ

 

 

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc cơ quan

 

Họp UBND thành phố

 

 

 

Thứ Năm- 

Ngày 21/11

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

 

Kiểm tra giải quyết đơn

 

Họp xét đất trái thẩm quyền

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việccơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 22/11

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Họp UBND tỉnh

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Dự kỷ niệm 60 năm TL ngành Xây dựng

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 83(09/08/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố tuần 82 (31/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần 81 (23/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80(15/07/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 46 -2019(12/11/2019)
Lịch làm việc tuần 45 - 2019(05/11/2019)
Lịch làm việc tuần 44 - 2019(31/10/2019)
Lịch làm việc tuần 43 - 2019(23/10/2019)
Lịch làm việc tuần 42 - 2019(16/10/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website