Lịch làm việc
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 80

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 80 từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 13/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc với Sở Xây dựng

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 14/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc với Sở Nội vụ

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự gặp mặt 70 năm thanh niên xung phong

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 15/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Dự Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 16/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Công tác tại Tây Nguyên

Công tác tại Tây Nguyên

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 17/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Công tác tại Tây Nguyên

Công tác tại Tây Nguyên

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Thường trực HĐND,UBND,Lãnh đạo UBND thành phố tuần 91(29/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND,UBND,Lãnh đạo UBND thành phố(29/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND- lãnh đạo UBND tuần 90(22/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND- lãnh đạo UBND tuần 90(22/09/2020)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tuần 89(17/09/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 79(10/07/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 78(01/07/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 77(26/06/2020)
Lịch làm việc thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 76(17/06/2020)
Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND thành phố tuần 75(10/06/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website