Cơ cấu, tổ chức bộ máy
Sơ đồ cơ cấu, tổ chức bộ máy Nhà nước UBND thành phố Chí Linh

 
 

1. Ông Nguyễn Văn Kiên - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố:

a)Là người lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân thành phố, chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật hiện hành; cùng tập thểỦy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố, các cơ quan hành chính nhà nước cấp trêntrước Nhân dân địa phương và trước pháp luật;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 57 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Nội chính; ngân sách thành phố; quy hoạch; đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án đầu tư; cải cách thủ tục hành chính; công tác cán bộ; công tác thanh tra; tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

 c) Làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, Trưởng Ban an toàn giao thông thành phố.

d) Kí giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án thuộc thẩm quyền UBND thành phố và các hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án đô thị.

đ) Theo dõi và chỉ đạo các phòng ban, đơn vị: Thanh tra; Nội vụ; Tư pháp; Ban chỉ huy quân sự; Công an; Chi cục Thi hành án dân sự; Toà án; Viện kiểm sát nhân dân.

e) Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khácdo cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

2. Ông Nguyễn Văn Huỳnh - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Thủ trưởng cơ quan Chính quyền:

a) Theo dõi, chỉ đạo công tác thuộc lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; dịch vụ thương mại, tài nguyên và môi trường.

b) Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố.

c) Theo dõi và chỉ đạo các phòng ban, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND; Kinh tế; Tài nguyên - Môi trường; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Ban quản lý chợ; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Hạt quản lý đê; Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi; Công ty THHH MTV Môi trường đô thị thành phố Chí Linh, Hạt Kiểm lâm; Ban quản lý rừng; Điện lực thành phố; các loại hình hợp tác xã và ngân hàng Chính sách - Xã hội. Phối hợp chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố và các cơ quan, phòng ban, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

d) Kí giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình các xã, phường.

đ) Phụ trách: UBND xã Hưng Đạo             

e) Làm trưởng một số Ban chỉ đạo theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố và thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố.

3. Ông Nguyễn Văn Thưởng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố:

a) Theo dõi, chỉ đạo công tác thuộc lĩnh vực: Văn hoá - xã hội.

b) Chỉ đạo công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội.

c) Theo dõi, chỉ đạo công tác giáo dục và dạy nghề trên địa bàn thành phố.

d) Theo dõi và chỉ đạo các phòng ban, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo; Văn hoá và Thông tin; Y tế; Lao động -Thương binh và Xã hội; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao; Nhà thiếu nhi; Đài phát thanh; Ban quản lý Di tích; các tổ chức Bảo hiểm; công tác tôn giáo; dân tộc; công tác xã hội; công tác phối hợp với UBMTTQ thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố. Phối hợp chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố và các cơ quan, phòng ban, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

đ) Ký hồ sơ lĩnh vực hộ tịch.

e) Làm Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố.

f) Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các phòng, ban đơn vị, các xã, phường thực hiện chương trình làm việc của UBND thành phố.

g) Phụ trách: UBND phường Văn Đức.

h) Làm trưởng một số Ban chỉ đạo theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố và thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố.

 

 

4. Ông Nguyễn Văn Hưng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố:

a) Theo dõi, chỉ đạo công tác thuộc lĩnh vực: Giao thông vận tải; xây dựng, kiến trúc; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị; dịch vụ tài chính, ngân hàng (không bao gồm ngân hàng Chính sách - Xã hội) và các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố,

b) Chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình dự án phát triển kinh tế, xã hội và các dự án của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố (không bao gồm các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục).

c) Theo dõi và chỉ đạo các phòng ban, đơn vị: Quản lý đô thị; Tài chính - Kế hoạch; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố; Đội quản lý trật tự đô thị; Kho bạc nhà nước; Chi cục Thuế; Chi cục Thống kê thành phố. Phối hợp chỉ đạo các cơ quan, phòng ban, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

d) Phụ trách: UBND xã Hoàng Hoa Thám.

đ) Làm trưởng một số Ban chỉ đạo theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố và thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố. 
 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo
Quyết định phê duyệt cấu trúc đề thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 đối với tuyển dụng giáo viên, nhân viên thư viện, thiết bị các cơ sở giao dục công lập năm 2023.
Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất của 73 lô đất ở tại các Điểm dân cư, Khu dân cư trên địa bàn phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉ
Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất của 73 lô đất ở tại các Điểm dân cư, Khu dân cư trên địa bàn phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉ
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành giáo dục và đào tạo thành phố Chí Linh năm 2023.
Thông báo kết quả môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) và tiếp nhận đơn phúc khảo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023.
Thông báo số 538/TB-TCKH ngày 21/8/2023 của UBND thành phố Chí Linh về việc Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Chí Linh bàn giao
Lịch làm việc
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 04/8/2023 đến ngày 08/9/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 28/8/2023 đến ngày 01/9/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023)
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín