CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công văn niêm yết, công khai danh mục TTHC Lĩnh vực Đất đai
Công văn niêm yết, công khai danh mục TTHC Lĩnh vực Đất đai
Công văn thay thế, bãi bỏ TTHC thuộc lĩnh vực Đất đai để thực hiện tại Bộ phận Một cửa
Công văn số 1027/UBND-VP, ngày 12 tháng 10 năm 2023 của UBND thành phố về việc niêm yết, công khai danh mục TTHC Lĩnh vực Đất đai
Sửa đổi, bổ sung 23 danh mục TTHC lĩnh vực đất đai
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2023
Công văn niêm yết, công khai danh mục TTHC lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của phòng Tài chính-Kế hoạch
Công văn niêm yết, công khai danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch
Công văn bổ sung TTHC sửa đổi, thuôc lĩnh vực Xây dựng để thực hiện tại Bộ phận Một cửa
123
Thông báo
Thông báo về việc cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Thông báo về việc kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại ngân hàng chính sách xã
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành giáo dục và đào tạo TP Chí Linh 2023
Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của 03 lô đất ở tại Khu dân cư Trung Tâm, phường Chí Minh
Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của 01 lô đất ở tại Điểm dân cư mới Khu Ninh Chấp 5, phường Thái Học
Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của 153 lô đất ở tại Khu tái định cư Đồng Đỗ, phường Thái Học
Lịch làm việc
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ(Tuần từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 06/11/2023 đến ngày 10/11/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 30/10/2023 đến ngày 03/11/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 23/10/2023 đến ngày 27/10/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ (Tuần từ ngày 09/10/2023 đến ngày 13/10/2023)
Tìm kiếm
Truyền hình
Kết quả giải quyết TTHC
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 48212
Trước & đúng hạn: 47964
Trễ hạn: 0.1%

( Cập nhật lúc:08/12/2023 12:03:42)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website