Lịch làm việc
Lịch làm việc Tuần 30 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 30, từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai - Ngày 22/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Thăm tặng quà dịp 27/7/2019

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Họp HĐND xã Lê Lợi

Họp UBND thành phố

Thứ Ba -   Ngày 23/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra Dự án-GPMB

Thăm tặng quà 27/7

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND phường Cộng Hòa

Thăm tặng quà 27/7

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp Tòa án vụ ông Dưỡng, Hưng Đạo

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Khai mạc lớp bồi dưỡng QPAN đối tượng 4

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp HĐND phường Sao Đỏ

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư - Ngày 24/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị Liên đoàn Thành phố

Nghe Báo cáo các dự án

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Diễn tập phòng, chống thiên tai
tại Cổ Thành

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Kỷ niệm ngày thành lập
Công đoàn Việt Nam

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Dự họp HĐND phường Văn An

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - Ngày 25/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra giải quyết đơn thư

Hội nghị thi đua các huyện, thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Hội nghị thi đua các huyện, thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Hội nghị thi đua các huyện, thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy

Hội nghị thi đua các huyện, thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Hội nghị thi đua các huyện, thành phố

Thứ Sáu - Ngày 26/7

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự kỳ họp HĐND phường Hoàng Tân

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Các tin mới hơn
Lịch làm việc tuần 41 -2019(08/10/2019)
Lịch làm việc tuần 40 - 2019(01/10/2019)
Lịch làm việc tuần 39 -2019(24/09/2019)
Lịch làm việc tuần 38-2019(17/09/2019)
Lịch làm việc tuần 37 - 2019(10/09/2019)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Tuần 29 - 2019(17/07/2019)
Lịch làm việc Tuần 28 - 2019(09/07/2019)
Lịch làm việc Tuần 27 - 2019(02/07/2019)
Lịch làm việc Tuần 26 - 2019(25/06/2019)
Lịch làm việc Tuần 25 - 2019(18/06/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website