Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 49 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 49, từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 25/11

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra Lễ hội

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Thứ Ba - 

Ngày 26/11

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

Kiểm tra GPMB

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp BTV Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ Tư

Ngày 27/11

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Kiểm tra giải quyết đơn

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc với Phường Phả Lại

Làm việc tại cơ quan

 

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm- 

Ngày 28/11

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc tại Sở Nội vụ

Họp xét đất trái thẩm quyền

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

 

Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ xét tuyển giáo viên

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 29/11

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị Cựu chiến binh thành phố

Dự khai mạc kỳ xét tuyển giáo viên năm 2019

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh

Khai mạc kỳ xét tuyển giáo viên năm 2019

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc tuần 55 - 2020(15/01/2020)
Lịch làm việc tuần 54 - 2020(07/01/2020)
Lịch làm việc tuần 53 -2019(02/01/2020)
Lịch làm việc tuần 52 - 2019(24/12/2019)
Lịch làm việc tuần 51 - 2019(17/12/2019)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 48 - 2019(26/11/2019)
Lịch làm việc tuần 47-2019(21/11/2019)
Lịch làm việc tuần 46 -2019(12/11/2019)
Lịch làm việc tuần 45 - 2019(05/11/2019)
Lịch làm việc tuần 44 - 2019(31/10/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website