Lịch làm việc
Lịch làm việc Tuần 28 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 28, từ ngày 08/6/2019 đến ngày 12/6/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai - Ngày 08/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra Dự án-GPMB

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc với Cục Phòng chống
thiên tai Trung ương

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Dự Tòa án

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Đi công tác

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Tập huấn HĐND tỉnh

Họp UBND thành phố

Thứ Ba -   Ngày 09/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp HĐND tỉnh

Họp HĐND tỉnh

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Sở Giao thông
v/v đường giao đấu nối QL 37

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp UBND thành phố

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Đi công tác

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp HĐND tỉnh

Họp HĐND tỉnh

Thứ Tư - Ngày 10/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp HĐND tỉnh

Họp HĐND tỉnh

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp Thuế Chí Linh

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Đi công tác

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp HĐND tỉnh

Họp HĐND tỉnh

 

 

 

Thứ Năm - Ngày 11/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp HĐND tỉnh

Họp HĐND tỉnh

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Sở Tài nguyên và Môi trường

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp HĐND tỉnh

Họp HĐND tỉnh

Thứ Sáu - Ngày 12/6

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Các tin mới hơn
Lịch làm việc tuần 49 - 2019(03/12/2019)
Lịch làm việc tuần 48 - 2019(26/11/2019)
Lịch làm việc tuần 47-2019(21/11/2019)
Lịch làm việc tuần 46 -2019(12/11/2019)
Lịch làm việc tuần 45 - 2019(05/11/2019)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Tuần 27 - 2019(02/07/2019)
Lịch làm việc Tuần 26 - 2019(25/06/2019)
Lịch làm việc Tuần 25 - 2019(18/06/2019)
Lịch làm việc Tuần 23 - 2019(04/06/2019)
Lịch làm việc tuần 22-2019(31/05/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website