Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 53 -2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 53, từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020) 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 30/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp trực tuyến Chính phủ

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp Sở Tài nguyên – Môi trường

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Tiếp xúc cử tri tại phường Hoàng Tân

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Dự họp HĐND Bắc AN

Họp UBND thành phố

Thứ Ba - 

Ngày 31/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra dự án

Khóa sổ Khối tài chính

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Tiếp xúc cử tri tại Nhân Huệ

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Khóa sổ Khối tài chính

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Dự họp HĐND Tân Dân

Công tác tại Thái Nguyên

Thứ Tư

Ngày 01/01

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 02/01

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 03/01

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Sở Tài nguyên – Môi trường

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối, huyện TP (tại Hải Dương)

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc tuần 55 - 2020(15/01/2020)
Lịch làm việc tuần 54 - 2020(07/01/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 52 - 2019(24/12/2019)
Lịch làm việc tuần 51 - 2019(17/12/2019)
Lịch làm việc tuần 50 - 2019(10/12/2019)
Lịch làm việc tuần 49 - 2019(03/12/2019)
Lịch làm việc tuần 48 - 2019(26/11/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website