Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 50 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 50, từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 09/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Ban chấp hành mở rộng

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban chấp hành mở rộng

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban chấp hành mở rộng

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban chấp hành mở rộng

Dự lễ khai trường cổng dịch vụ công quốc gia

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Họp Ban chấp hành mở rộng

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 10/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Dự bàn giao cầu Kênh Giang

Làm việc với Ban quản lý dự án tỉnh

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp Ban thường vụ

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 11/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp HĐND tỉnh

Họp HĐND tỉnh

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với xã Bắc An

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm- 

Ngày 12/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp HĐND tỉnh

Họp HĐND tỉnh

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương – 2019

Làm việc với lãnh đạo phường Văn An

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 13/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp HĐND tỉnh

Họp HĐND tỉnh

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc với lãnh đạo phường Phả Lại

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc tuần 55 - 2020(15/01/2020)
Lịch làm việc tuần 54 - 2020(07/01/2020)
Lịch làm việc tuần 53 -2019(02/01/2020)
Lịch làm việc tuần 52 - 2019(24/12/2019)
Lịch làm việc tuần 51 - 2019(17/12/2019)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 49 - 2019(03/12/2019)
Lịch làm việc tuần 48 - 2019(26/11/2019)
Lịch làm việc tuần 47-2019(21/11/2019)
Lịch làm việc tuần 46 -2019(12/11/2019)
Lịch làm việc tuần 45 - 2019(05/11/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website