Lịch làm việc
Lịch làm việc Tuần 32-2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 32, từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai - Ngày 05/8

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra sản xuất, hồ đập

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Thứ Ba -   Ngày 06/8

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra GPMB-Dự án

Nghe báo cáo các dự án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Sở TNMT

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp HĐND phường Tân Dân

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư - Ngày 07/8

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Tổng kết Ngành giáo dục thành phố

Làm việc Sở Nội vụ

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Hội nghị tổng kết giáo dục

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Giám sát phường Hoàng Tiến

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - Ngày 08/8

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra giải quyết đơn

Nghe báo cáo đất xen kẹp

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Giám sát phường Sao Đỏ

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu - Ngày 09/8

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Các tin mới hơn
Lịch làm việc tuần 41 -2019(08/10/2019)
Lịch làm việc tuần 40 - 2019(01/10/2019)
Lịch làm việc tuần 39 -2019(24/09/2019)
Lịch làm việc tuần 38-2019(17/09/2019)
Lịch làm việc tuần 37 - 2019(10/09/2019)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 31 năm 2019(01/08/2019)
Lịch làm việc Tuần 30 - 2019(23/07/2019)
Lịch làm việc Tuần 29 - 2019(17/07/2019)
Lịch làm việc Tuần 28 - 2019(09/07/2019)
Lịch làm việc Tuần 27 - 2019(02/07/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website