Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 52 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 52, từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019)

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 23/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra dự án

Họp Thường trực Thành ủy

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp Tổng kết Mặt trận tổ quốc

Họp xử lý nhà đất các xã, phường

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Dự họp HĐND phường Phả Lại

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 24/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra giải phóng mặt bằng, dự án

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Thứ Tư

Ngày 25/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra giải quyết đơn

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban chấp hành Thành ủy

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự HN TĐKT các huyện – thành phố tại Nam Sách

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp HĐND phường Cộng Hòa

Họp Ban chấp hành Thành ủy

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 26/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc với Sở Nội vụ

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Tiếp xúc cử tri phường Bến Tắm

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự kỳ họp HĐND phường Văn An

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Dự kỳ họp HĐND phường Văn An

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 27/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Dự kỳ họp HĐND xã Hưng Đạo

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc tuần 55 - 2020(15/01/2020)
Lịch làm việc tuần 54 - 2020(07/01/2020)
Lịch làm việc tuần 53 -2019(02/01/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 51 - 2019(17/12/2019)
Lịch làm việc tuần 50 - 2019(10/12/2019)
Lịch làm việc tuần 49 - 2019(03/12/2019)
Lịch làm việc tuần 48 - 2019(26/11/2019)
Lịch làm việc tuần 47-2019(21/11/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website