Tin địa phương
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn

Xác định tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) có vai trò quan trọng trong hoạt động tín dụng chính sách, những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Chí Linh đã cùng các địa phương và 4 tổ chức hội, đoàn thể: Nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên mở rộng mạng lưới hoạt động đến tận các thôn, KDC. Nhờ đó, số lượt hộ nghèo, cận nghèo, vừa mới thoát nghèo và đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay ngày càng tăng lên, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.


Theo quy chế tổ chức và hoạt động của tổ TK&VV do Hội đồng quản trị NHCSXH ban hành, tổ TK&VV được thành lập nhằm tập hợp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, vừa mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn của NHCSXH để sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống; cùng tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống; cùng liên đới chịu trách nhiệm trong việc vay vốn và trả nợ ngân hàng. Các tổ viên trong tổ TK&VV giúp đỡ nhau từng bước có thói quen dành tiền tiết kiệm để tạo lập nguồn vốn tự có và quen dần với sản xuất hàng hóa, hoạt động tín dụng và tài chính.

Hơn 10 năm gắn bó với công việc của tổ trưởng tổ TK&VV thông qua ủy thác của hội phụ nữ, chị Hoàng Thị Tâm ở phường Cộng Hòa đã trực tiếp tuyên truyền chính sách ưu đãi của NHCSXH, giúp các hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn được vay và giúp ngân hàng quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách. Hiện tổ TK&VV do chị làm tổ trưởng có 58 thành viên, số dư nợ hơn  2,4 tỷ đồng. Từ nguồn vốn chính sách, các hộ thành viên đã đầu tư chăn nuôi, phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống và tăng thu nhập. Hàng tháng, các hộ vay vốn trong tổ trả nợ, lãi đầy đủ, đúng hạn; nhiều năm liền không có tổ viên nào để nợ quá hạn hay chậm nộp tiền lãi vay của ngân hàng. Chị Thu chia sẻ: Để tổ TK&VV hoạt động hiệu quả, phải luôn nắm vững thủ tục quản lý nguồn vốn chính sách, qua đó hướng dẫn các thành viên trong tổ được vay vốn của NHCSXH thuận tiện và sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế.

Xác định tổ TK&VV có vai trò quan trọng trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội, những năm qua, NHCSXH Chí Linh đã cùng các địa phương và 4 tổ chức hội, đoàn thể mở rộng mạng lưới hoạt động đến tận các thôn, bản, khu phố. Nhờ đó, các hộ nghèo và đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay ngày càng tăng lên, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố

Ông Nguyễn Văn Du, Giám đốc NHCSXH Chí Linh, cho biết: Hoạt động của các tổ TK&VV đã tác động tích cực đến nhận thức của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp họ vươn lên, tạo được tính cộng đồng, có sự tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong tổ. Đồng thời, các tổ TK&VV còn là kênh dẫn vốn trực tiếp, hiệu quả đến tận cơ sở, giúp NHCSXH chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng và thực hiện một số công việc được NHCSXH ủy nhiệm, như: Họp bình xét cho vay; giám sát việc sử dụng vốn vay; theo dõi, đôn đốc người vay trả nợ khi đến hạn; tuyên truyền, vận động tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm, nhằm tạo thói quen tiết kiệm tích lũy trả dần nợ gốc; thực hiện thu lãi, thu tiết kiệm theo định kỳ hàng tháng; phối hợp xử lý nợ tồn đọng, nợ rủi ro... hiệu quả.

Tính đến tháng 10-2019, trên địa bàn thành phố có 246 tổ TK&VV đang hoạt động với tổng dư nợ ủy thác đạt 284 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ ủy thác qua hội nông dân là 85.6 tỷ đồng, dư nợ ủy thác qua hội liên hiệp phụ nữ hơn 141 tỷ đồng, dư nợ ủy thác qua hội cựu chiến binh 42.3 tỷ đồng, dư nợ ủy thác qua đoàn thanh niên 14.9 tỷ đồng. Để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV, thời gian qua, NHCSXH Chí Linh luôn phối hợp với chính quyền địa phương, hội, đoàn thể các cấp thường xuyên rà soát, đánh giá, xếp loại để có kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV. Qua đánh giá có 89.8% số tổ xếp loại tốt. Việc các tổ TK&VV hoạt động hiệu quả, góp phần giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng chính sách đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh cho hàng trăm nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Để hoạt động của các tổ TK&VV ngày càng đi vào nền nếp, đóng góp hiệu quả hơn cho hoạt động tín dụng chính sách, thời gian tới, NHCSXH Chí Linh tiếp tục chỉ đạo phòng giao dịch các huyện phối hợp ban đại diện - hội đồng quản trị các cấp và các hội, đoàn thể nhận ủy thác phát huy vai trò tham mưu, thường xuyên tổ chức kiểm tra để củng cố, kiện toàn kịp thời đối với các tổ TK&VV hoạt động không hiệu quả. Chỉ đạo tổ trưởng các tổ TK&VV thường xuyên theo dõi hộ vay đi làm ăn xa, bỏ đi khỏi nơi cư trú để phối hợp xử lý theo quy định. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hộ vay vốn biết cách làm ăn, thực hiện việc trả nợ đúng kỳ hạn. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ hội, tổ trưởng tổ TK&VV để nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc nhận ủy thác, thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động tín dụng chính sách./

                                                                                            

Các tin mới hơn
Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X năm 2020 (07/01/2020)
Hơn 100 VĐV tham gia Giải chạy việt dã TP Chí Linh năm 2019(05/12/2019)
Bế giảng lớp BD cán bộ dự nguồn cấp ủy TP và các xã- phường năm 2019(05/12/2019)
Bế mạc giải bóng đá thanh niên khối THPT, Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Chí Linh Cup BIDV lần thứ 2 năm 2019 (05/12/2019)
Khai giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cấp ủy TP và dự nguồn cấp ủy xã- phường 2019(05/12/2019)
Các tin cũ hơn
Thành phố gặp mặt cán bộ, quản lý ngành GD&ĐT nhân kỉ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (18/11/2019)
Thực hiện các dự án giao thông phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị(23/10/2019)
ĐH Hội Cựu giáo chức thành phố nhiệm kỳ 2019- 2024(23/10/2019)
Cộng Hòa triển khai mô hình điểm cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại cộng đồng (23/10/2019)
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Hóa đối thoại với ngành giáo dục (23/10/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website