Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 40 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 40, từ ngày 30/9/2019 đến ngày 01/10/2019) 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 30/9

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra dự án

Làm việc với T.T. Tỉnh ủy

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc với T.T. Tỉnh ủy

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc với T.T. Tỉnh ủy

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Thăm tặng quà người cô đơn, khó khăn

 

Họp Thành ủy

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Họp UBND thành phố

Thứ Ba - 

Ngày 01/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Họp UBND thành phố

 

Họp UBND tỉnh

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Họp UBND thành phố

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Họp UBND thành phố

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Dự khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019’-P. Thái Học

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Họp UBND thành phố

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 02/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Tổng kết Xây dựng

Nông thôn mới Tỉnh

 

 

Kiểm tra GPMB-Dự án

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

 

Tổng kết Xây dựng

Nông thôn mới Tỉnh

 

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Dự Tổng kết hoạt động hè-Chiến dịch TNTN 2019 Tỉnh Hải Dương

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Giám sát Hành lang ATGT

P. Sao Đỏ

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm- 

Ngày 03/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Họp Thành ủy

 

Nghe Báo cáo các d án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Đi cơ sở

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 04/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Làm việc với Sở Nội vụ

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Đi cơ sở

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc tuần 49 - 2019(03/12/2019)
Lịch làm việc tuần 48 - 2019(26/11/2019)
Lịch làm việc tuần 47-2019(21/11/2019)
Lịch làm việc tuần 46 -2019(12/11/2019)
Lịch làm việc tuần 45 - 2019(05/11/2019)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 39 -2019(24/09/2019)
Lịch làm việc tuần 38-2019(17/09/2019)
Lịch làm việc tuần 37 - 2019(10/09/2019)
lịch làm việc tuần 36 -2019(04/09/2019)
Lịch làm việc tuần 35 - 2019(28/08/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website