Thông báo
Thông báo tuyển dụng viên chức 2019
Các tin mới hơn
Thông báo điểm phỏng vấn kỳ thi xét tuyển giáo viên năm 2019(13/12/2019)
Thông báo số 62 của UBND thành phố Chí Linh về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương"(26/11/2019)
Lịch làm việc mùa đông(29/10/2019)
Thông báo kế hoạch, chỉ tiêu xét tuyển giáo viên năm 2019(22/10/2019)
Thông báo xét tuyển chức danh chỉ huy trưởng Ban quân sự xã 2019(18/10/2019)
Các tin cũ hơn
Thông báo xét tuyển chức danh chỉ huy trưởng Ban quân sự xã 2019(18/10/2019)
Thông báo xét tuyển viên chức 2019(18/10/2019)
Thông báo về việc xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban quân sự xã năm 2019(08/08/2019)
Thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XIX(26/06/2019)
Giấy mời họp ngày 24/6/2019(21/06/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website