Thông báo
Thông báo tuyển dụng viên chức 2019
Các tin mới hơn
Thông báo thi tuyển giáo viên 2020(21/01/2020)
Thông báo thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020(07/01/2020)
Thông báo số 76 kết quả kỳ họp thứ chín HĐND thành phố khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021(02/01/2020)
Thông báo 150/TB-VP ngày 22/12/2019 về việc giới thiệu chức danh và chữ ký(02/01/2020)
Thông báo điểm phỏng vấn kỳ thi xét tuyển giáo viên năm 2019(13/12/2019)
Các tin cũ hơn
Thông báo xét tuyển chức danh chỉ huy trưởng Ban quân sự xã 2019(18/10/2019)
Thông báo xét tuyển viên chức 2019(18/10/2019)
Thông báo về việc xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban quân sự xã năm 2019(08/08/2019)
Thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XIX(26/06/2019)
Giấy mời họp ngày 24/6/2019(21/06/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website