Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 51 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 51, từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019)

  

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 16/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Thứ Ba - 

Ngày 17/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị trực tuyến

Kiểm tra Dự án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị trực tuyến

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị trực tuyến

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị trực tuyến

Dự hội nghị sơ két 02 năm thực hiện “Năm dân vận chính quyền” tại UBND tỉnh

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Dự Hội nghị trực tuyến

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 18/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp HĐND thành phố

Họp HĐND thành phố

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 19/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp Ủy ban ND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp Ủy ban ND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp HĐND thành phố

Họp BCĐ Hội khỏe Phù đổng năm 2020

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Họp HĐND thành phố

Làm việc tại Cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 20/12

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị quân sự

Làm việc tại Cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị quân sự

Thăm, tặng quà 22/12

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị quân sự

Thăm, tặng quà 22/12

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc tuần 55 - 2020(15/01/2020)
Lịch làm việc tuần 54 - 2020(07/01/2020)
Lịch làm việc tuần 53 -2019(02/01/2020)
Lịch làm việc tuần 52 - 2019(24/12/2019)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 50 - 2019(10/12/2019)
Lịch làm việc tuần 49 - 2019(03/12/2019)
Lịch làm việc tuần 48 - 2019(26/11/2019)
Lịch làm việc tuần 47-2019(21/11/2019)
Lịch làm việc tuần 46 -2019(12/11/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website