Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 39 -2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 39, từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 23/9

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra dự án

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

 

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

 

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

 

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Họp UBND thành phố

Thứ Ba - 

Ngày 24/9

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Họp Ban thường vụ

 

Họp Ban thường vụ

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Gặp h dân d án dân cư Nguyn Hu-Chu Văn An

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc với Ban an toàn

giao thông tỉnh

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

D HN tiếp xúc c tri với đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh HD

tại Công ty Nhiệt điện Phả Lại

D HN tiếp xúc c tri với đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh HD

tại Công ty Michigan-Tân Dân

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

D gặp g các Doanh nghiệp với Đoàn ĐBQH tỉnh

tại Nhà máy Điện Phả Lại

D gặp g các Doanh nghiệp với Đoàn ĐBQH tỉnh

Tại nhà máy Michigan

Thứ Tư

Ngày 25/9

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Tập huấn Thanh tra

 

Làm việc S Nội vụ

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

 

Tập huấn Luật T cáo

 

Tập huấn Luật T cáo

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Đi cơ s

 

D Hội nghị chính quyn địa phương cấp tỉnh HD

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Tập huấn

 

Giám sát tuyến ph văn minh

 

 

 

Thứ Năm- 

Ngày 26/9

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Họp UBND tỉnh

 

Nghe Báo cáo các d án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Gặp h dân d án dân cư Lạc  Sơn-Thái Học

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

HN Ban thường vụ Thành ủy

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 27/9

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Kim tra giải quyết đơn

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Tập huấn Luật Quốc phòng 2018

 

Họp BCH Đảng b

Khi Chính quyền

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Khảo sát công tác ATGT

Phường  Phả Lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc tuần 41 -2019(08/10/2019)
Lịch làm việc tuần 40 - 2019(01/10/2019)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 38-2019(17/09/2019)
Lịch làm việc tuần 37 - 2019(10/09/2019)
lịch làm việc tuần 36 -2019(04/09/2019)
Lịch làm việc tuần 35 - 2019(28/08/2019)
Lịch làm việc tuần 34 - 2019(21/08/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website