Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 35 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 35, từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai - Ngày 26/8

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp thường trực thành ủy

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba -   Ngày 27/8

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Họp UBND thành phố

Thứ Tư - Ngày 28/8

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kim tra sản xuất-H đập

Nghe báo cáo GPMB lô D

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - Ngày 29/8

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Đi thoại các h dân

 chùa Vần

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Khảo sát công tác chỉnh trang tuyến ph văn minh

Cộng Hòa

Khảo sát công tác chỉnh trang tuyến ph văn minh

Hoàng Tiến

Thứ Sáu - Ngày 30/8

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Tiếp dân

Tiếp dân

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Khảo sát công tác chỉnh trang tuyến ph văn minh

Phả Lại

Khảo sát công tác chỉnh trang tuyến ph văn minh

Hoàng Tân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc tuần 49 - 2019(03/12/2019)
Lịch làm việc tuần 48 - 2019(26/11/2019)
Lịch làm việc tuần 47-2019(21/11/2019)
Lịch làm việc tuần 46 -2019(12/11/2019)
Lịch làm việc tuần 45 - 2019(05/11/2019)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 34 - 2019(21/08/2019)
Lịch làm việc tuần 33 - 2019(19/08/2019)
Lịch làm việc Tuần 32-2019(06/08/2019)
Lịch làm việc tuần 31 năm 2019(01/08/2019)
Lịch làm việc Tuần 30 - 2019(23/07/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website