Lịch làm việc
lịch làm việc tuần 36 -2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 36, từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019)

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 02/9

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Đón đoàn xe đạp

Cúp Tôn Hoa Sen 2019

Nghỉ lễ

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Thứ Ba - 

Ngày 03/9

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra GPMB-Dự án

Kiểm tra giải quyết đơn

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2019-2020

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 04/9

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kim tra các trường học

Họp UBND thành ph

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

 

Họp UBND thành ph

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

 

Họp UBND thành ph

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

D họp UBND tỉnh-Công b QĐ kim tra bí mật nhàớc tại tỉnh Hải Dương

 

Họp UBND thành ph

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành ph

 

 

 

Thứ Năm- 

Ngày 05/9

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

D khai giảng năm học mới

Nghe Ban quản lý d án

Báo cáo

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

D khai giảng tại THPT

Phả Lại

Hp triển khai KH t chức Tết Trung thu 2019

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 06/9

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc tuần 49 - 2019(03/12/2019)
Lịch làm việc tuần 48 - 2019(26/11/2019)
Lịch làm việc tuần 47-2019(21/11/2019)
Lịch làm việc tuần 46 -2019(12/11/2019)
Lịch làm việc tuần 45 - 2019(05/11/2019)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 35 - 2019(28/08/2019)
Lịch làm việc tuần 34 - 2019(21/08/2019)
Lịch làm việc tuần 33 - 2019(19/08/2019)
Lịch làm việc Tuần 32-2019(06/08/2019)
Lịch làm việc tuần 31 năm 2019(01/08/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website