Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 64 - 2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 64 từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 23/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra Dự án

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp trả lời đơn nhà thầu Khu dân cư Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Thứ Ba - 

Ngày 24/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp Thường trực Thành ủy

Kiểm tra phòng chống dịch

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp Thường trực Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Báo cáo tại HN Thường trực Thành ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Báo cáo tại HN Thường trực Thành ủy

Kiểm tra công tác xử lý vi phạm tại phường Tân Dân

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 25/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra GPMB- Dự án

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra tiến độ nghiệm thu khu đô thị

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 26/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc với Sở Nội vụ

Làm việc với phường Bến Tắm

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 27/3

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc với xã Lê Lợi - Bắc An

Làm việc với Đảng ủy Chính quyền

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc Thường Trực HĐND-UBND thành phố tuần 66(07/04/2020)
Lịch làm việc tuần 65 -2020(01/04/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 63 - 2020(17/03/2020)
Lịch làm việc tuần 62 -2020(12/03/2020)
Lịch làm việc tuần 61 - 2020(04/03/2020)
Lịch làm việc tuần 60 - 2020(26/02/2020)
Lịch làm việc tuần 59 - 2020(19/02/2020)
Thông báo
Quyết định 878/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc qui định các loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình phải đình chỉ, tạm dừng hoạt động theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ
Kế hoạch của phòng VH&TT thành phố về thực hiện nhiệm vụ được phân công tổ chức cách ly địa bàn toàn thành phố để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 UBND thành phố v/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
Kế hoạch tổ chức cách ly địa bàn thành phố để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Thay thế KH 30)
Công văn của UBND TP Chí Linh v/v tăng cường thực hiện khai báo y tế để kiểm soát dịch bệnh Covid-19
Công văn 1039 của UBND tỉnh v/v tăng cường thực hiện khai báo y tế để kiểm soát dịch bệnh Covid-19
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website