Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 41 -2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 41, từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 07/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra dự án

Đường giao thông

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tạ

 

i cơ quan

 

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

 

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

 

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

 

Khảo sát công tác quản lý

hành lang ATGT P. Bến Tắm

 

Họp UBND thành phố

Thứ Ba - 

Ngày 08/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Kiểm tra sản xuất-Hồ đập

 

Làm việc Sở Xây dựng

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Dự kỳ họp HĐND xã Lê Lợi

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Tập huấn xây dựng kiểm tra văn bản QPPL tỉnh Hải Dương

 

Dự kỳ họp bất thường

xã Lê Lợi

Thứ Tư

Ngày 09/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Làm việc UBMTTQ tỉnh

 

 

Nghe Báo cáo Dự án

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Họp Ban thường vụ Thành ủy

 

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm- 

Ngày 10/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Kiểm tra giải quyết đơn-

Đất xen kẹp

 

Làm việc thanh tra tỉnh

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Họp Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố

 

Đi cơ sở

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 11/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Họp Thành ủy

 

Nghe Báo cáo dự án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Đi cơ sở

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Giám sát quản lý hành lang ATGT P. Cộng Hòa

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc tuần 49 - 2019(03/12/2019)
Lịch làm việc tuần 48 - 2019(26/11/2019)
Lịch làm việc tuần 47-2019(21/11/2019)
Lịch làm việc tuần 46 -2019(12/11/2019)
Lịch làm việc tuần 45 - 2019(05/11/2019)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 40 - 2019(01/10/2019)
Lịch làm việc tuần 39 -2019(24/09/2019)
Lịch làm việc tuần 38-2019(17/09/2019)
Lịch làm việc tuần 37 - 2019(10/09/2019)
lịch làm việc tuần 36 -2019(04/09/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website