Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 44 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 44, từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 28/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra các dự án đấu giá đất

Hội nghị Quân sự thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Dự Hội nghị quân sự thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 29/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Họp Thường trực Thành ủy

 

 

Nghe Báo cáo dự án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Dự họp Thường trực Thành ủy

 

Họp Ban thường vụ

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Họp tại Ninh Bình

 

Họp tại Ninh Bình

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Đi cơ sở

 

Hội nghị Ban thường vụ

Thành ủy

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 30/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Tiếp dân

 

Họp Quân sự thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Họp Hội đồng BTGPMB

Chợ Văn An

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

 

Họp tại Ninh Bình

 

Họp tại Ninh Bình

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

Họp BCĐ kỉ niệm 20 năm TL trường THPT Trần Phú

Họp BCĐ Hội khỏe Phù Đổng

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Giám sát công tác

phòng chống tội phạm Công an

 

Giám sát công tác

phòng chống tội phạm Lê Lợi

 

 

 

Thứ Năm- 

Ngày 31/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Làm việc Sở Nội vụ

 

Nghe báo cáo dự án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Họp Chi cục Thuế

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Đi cơ sở

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

 

Giám sát công tác phòng chống tội phạm Bến Tắm

 

Giám sát công tác

phòng chống tội phạm Sao Đỏ

Thứ Sáu –

Ngày 01/11

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Làm việc với Thanh tra tỉnh

 

Làm việc cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Đi công tác

 

Đi công tác

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc tuần 55 - 2020(15/01/2020)
Lịch làm việc tuần 54 - 2020(07/01/2020)
Lịch làm việc tuần 53 -2019(02/01/2020)
Lịch làm việc tuần 52 - 2019(24/12/2019)
Lịch làm việc tuần 51 - 2019(17/12/2019)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 43 - 2019(23/10/2019)
Lịch làm việc tuần 42 - 2019(16/10/2019)
Lịch làm việc tuần 41 -2019(08/10/2019)
Lịch làm việc tuần 40 - 2019(01/10/2019)
Lịch làm việc tuần 39 -2019(24/09/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website