Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 33 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 33, từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai              Ngày 12/8

Nguyễn Đức Hóa         Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh        Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương           Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh       Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường       Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Thứ ba               Ngày 13/8

Nguyễn Đức Hóa         Chủ tịch UBND

Họp Ban thường vụ Thành ủy

Nghe báo cáo dự án-GPMB

Nguyễn Phúc Thịnh        Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương           Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh       Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường       Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư               Ngày 14/8

Nguyễn Đức Hóa         Chủ tịch UBND

Kiểm tra GPMB-Dự án

Kiểm tra giải quyết đơn

Nguyễn Phúc Thịnh        Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương           Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh       Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường       Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ năm               Ngày 15/8

Nguyễn Đức Hóa         Chủ tịch UBND

Làm việc Sở Tài nguyên Môi trường

Tiếp dân

Nguyễn Phúc Thịnh        Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương           Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh       Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường       Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu               Ngày 16/8

Nguyễn Đức Hóa         Chủ tịch UBND

Làm việc Sở Xây dựng

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Phúc Thịnh        Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương           Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh       Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường       Phó Chủ tịch HĐND

Tập huấn Tam Đảo

Tập huấn Tam Đảo

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc tuần 49 - 2019(03/12/2019)
Lịch làm việc tuần 48 - 2019(26/11/2019)
Lịch làm việc tuần 47-2019(21/11/2019)
Lịch làm việc tuần 46 -2019(12/11/2019)
Lịch làm việc tuần 45 - 2019(05/11/2019)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Tuần 32-2019(06/08/2019)
Lịch làm việc tuần 31 năm 2019(01/08/2019)
Lịch làm việc Tuần 30 - 2019(23/07/2019)
Lịch làm việc Tuần 29 - 2019(17/07/2019)
Lịch làm việc Tuần 28 - 2019(09/07/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website