Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 42 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 42, từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 14/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp UBND thành phố

Dự khảo cổ Chùa Ngũ Đài

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

 

Họp UBND thành phố

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Họp UBND thành phố

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Họp UBND thành phố

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

 

Họp UBND thành phố

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba - 

Ngày 15/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Tiếp dân

 

Tiếp dân

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Giám sát phường Cộng Hòa

 

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 16/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Kiểm tra sản xuất-Hồ đập

 

Nghe Báo cáo dự án

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm- 

Ngày 17/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Họp Thành ủy

 

Làm việc Sở Nội vụ

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 18/10

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

 

Họp UBND tỉnh

 

Nghe báo cáo dự án

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc tuần 50 - 2019(10/12/2019)
Lịch làm việc tuần 49 - 2019(03/12/2019)
Lịch làm việc tuần 48 - 2019(26/11/2019)
Lịch làm việc tuần 47-2019(21/11/2019)
Lịch làm việc tuần 46 -2019(12/11/2019)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 41 -2019(08/10/2019)
Lịch làm việc tuần 40 - 2019(01/10/2019)
Lịch làm việc tuần 39 -2019(24/09/2019)
Lịch làm việc tuần 38-2019(17/09/2019)
Lịch làm việc tuần 37 - 2019(10/09/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website