Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 54 - 2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 54, từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020)


Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 06/01

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp UBND tỉnh

Họp UBND thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Thứ Ba - 

Ngày 07/01

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra dự án – GPMB

Họp Giao chỉ tiêu ngân sách năm 2020

Gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Tiếp dân tại UBND tỉnh

Họp UBND thành phố

Gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Thứ Tư

Ngày 08/01

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Làm việc với Nhà máy nhiệt điện Phả Lại

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với UBND phường Văn Đức (Xác định nguồn gốc đất)

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban tổ chức Công tác Lễ hội xuân, công tác tuyên truyền đón xuân Canh Tý 2020

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Khảo sát xử lý đất xen kẹp tại Phả Lại

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ Năm - 

Ngày 09/01

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kiểm tra giải quyết đơn thư

Làm việc với Sở Nội vụ

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với Báo nhân dân

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND-

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu –

Ngày 10/01

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Tổng kết công tác xây dựng Đảng – Chính quyền –MTTQ thành phố

Tổng kết Công an Thành phố

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Tổng kết công tác xây dựng Đảng – Chính quyền - MTTQ thành phố

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Khảo sát công tác ATVS thực phẩm cùng ban kinh tế HĐND

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc tuần 55 - 2020(15/01/2020)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc tuần 53 -2019(02/01/2020)
Lịch làm việc tuần 52 - 2019(24/12/2019)
Lịch làm việc tuần 51 - 2019(17/12/2019)
Lịch làm việc tuần 50 - 2019(10/12/2019)
Lịch làm việc tuần 49 - 2019(03/12/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website