Thông tin chỉ đạo điều hành
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Hải Dương năm 2019

Ngày 30/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Hải Dương năm 2019

Mục tiêu của chương trình nhằm tăng cường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây gọi tắt là THTK,CLP) trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội trong tỉnh; tập trung xây dựng và thực hiện các giải pháp một cách quyết liệt, đồng bộ, nâng cao hiệu quả THTK,CLP, nhằm phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng lãng phí trong các lĩnh vực, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2019 đã được HĐND tỉnh Hải Dương Khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13/12/2018.

THTK, CLP được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc và tài sản công; quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và trong lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Chương trình THTK,CLP cũng đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể như:  tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp theo quy định) để tạo nguồn cải cách tiền lương. Phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được giao các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội sử dụng ngân sách nhà nước, lễ kỷ niệm; phấn đấu tiết kiệm 15% so với dự toán được giao chi đoàn ra, đoàn vào. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% dự toán chi đầu tư phát triển đã được HĐND  và UBND các cấp phê duyệt và giao dự toán; thực hiện cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thu hồi các dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện theo cam kết; Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình XDCB, trừ các dự án công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội…

Tải về văn bản tại đây
Các tin mới hơn
Công văn V/v tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Civid -19(30/03/2020)
Công văn v/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19(30/03/2020)
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Chí Linh(30/03/2020)
Báo cáo kế hoạch sử dụng đất thành phố Chí Linh năm 2020(30/03/2020)
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Chí Linh(30/03/2020)
Các tin cũ hơn
Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Minh Hiệp thuê đất tại xã Nam Trung, huyện Nam Sách (16/04/2019)
Quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty cổ phần thương mại ô tô Sao Đỏ thuê đất (đợt 1) tại phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh(16/04/2019)
Triển khai hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019(16/04/2019)
Thông báo
Quyết định 878/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc qui định các loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình phải đình chỉ, tạm dừng hoạt động theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ
Kế hoạch của phòng VH&TT thành phố về thực hiện nhiệm vụ được phân công tổ chức cách ly địa bàn toàn thành phố để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 UBND thành phố v/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
Kế hoạch tổ chức cách ly địa bàn thành phố để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Thay thế KH 30)
Công văn của UBND TP Chí Linh v/v tăng cường thực hiện khai báo y tế để kiểm soát dịch bệnh Covid-19
Công văn 1039 của UBND tỉnh v/v tăng cường thực hiện khai báo y tế để kiểm soát dịch bệnh Covid-19
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website