Lịch làm việc
Lịch làm việc tuần 37 - 2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

(Tuần 37, từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019)

 

 

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 09/9

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp tỉnh ủy

Họp thường trực Thành ủy

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND tỉnh

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Họp thường trực Thành ủy

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường -    Phó Chủ tịch HĐND

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Thứ Ba - 

Ngày 10/9

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

Họp Ban chấp hành Thành ủy

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

Họp Ban chấp hành Thành ủy

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

 

Họp Ban chấp hành Thành ủy

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp BTV Thành ủy

 

Hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố m rộng

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Thứ Tư

Ngày 11/9

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Làm việc với Bộ Công an

Làm việc với Bộ Công an

Nguyễn Phúc Thịnh -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương -    Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc với Bộ Công an

Làm việc với Bộ Công an

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Nghỉ phép

Nghỉ phép

 

 

 

Thứ Năm- 

Ngày 12/9

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Kim tra l hội

Họp UBND thành ph

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Họp S Tài nguyên

Môi trường

D Tòa án tỉnh

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

T chức hoạt  động

Tết Trung thu 2019

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Thứ Sáu –

Ngày 13/9

Nguyễn Đức Hóa - Chủ tịch UBND

Tiếp dân

Tiếp dân

Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND

Hội nghị sơ kết 10 năm

Quốc phòng toàn dân

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị sơ kết 10 năm công tác Quân sự địa phương

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND

Nghỉ phép

Nghỉ phép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc tuần 49 - 2019(03/12/2019)
Lịch làm việc tuần 48 - 2019(26/11/2019)
Lịch làm việc tuần 47-2019(21/11/2019)
Lịch làm việc tuần 46 -2019(12/11/2019)
Lịch làm việc tuần 45 - 2019(05/11/2019)
Các tin cũ hơn
lịch làm việc tuần 36 -2019(04/09/2019)
Lịch làm việc tuần 35 - 2019(28/08/2019)
Lịch làm việc tuần 34 - 2019(21/08/2019)
Lịch làm việc tuần 33 - 2019(19/08/2019)
Lịch làm việc Tuần 32-2019(06/08/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website